Göçmen kadınlar başta olmak üzere kronik hastaliǧi olan kadınların saǧlık bakımının iyleştirilmesi için 10 öneri

 

1. Belediyelerde ve mahallelerde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiye ulaşım kolaylaştırılmalıdır!

2. Kronik hastalığı olan hastalar için sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmalıdır!

3. Sağlık çalışanları ve kronik hastalığı olan hastalar arasındaki iletişim iyileştirilmelidir.

4. Kişilerin (hastaların) yaşam özellikleri hasta-sağlık çalışanı görüşmelerinde dikkate alınmalıdır!

5. Kronik hastalığı olan hastaların bilgisi, sahip oldukları yetkinlikler ve katılımları sağlık hizmet sunumunda teşvik edilmelidir!

6. Kendi kendine yardım ve diğer destek grupları teşvik edilmelidir!

7. Sosyal, psikolojik, biyomedikal ve çevresel etkenlerin dikkate alınabilmesi için sağlık otoriteleri mesleklerarası entegrasyonu ve işbirliğini desteklemelidir!

8. Entegre sağlık sistemlerinde, özellikle aile hekimleri için, sağlık bakımının sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan yeterlilikler geliştirilmelidir!

9. Belediyeler, mahalle düzeyinde sosyal olarak destekleyici ve sağlığı geliştiren bir çevreyi güçlendirmelidir!

10. Sağlık çalışanlarına ve sosyal hizmet uzmanlarına daha fazla ve özel olarak hazırlanmış eğitim fırsatları sunulmalıdır!

Indirme: MIWOCA öneri.