Kronik bir hastalıkla yaşayan kadınların deneyimlerinden yararlanmak ve sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek

 

 

Giriş ve amaç

İsviçre, Avrupa’nın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Ancak sağlık hizmetlerine erişim, nüfus içindeki belirli gruplar için hala sınırlıdır. Örneğin, göçmen kadınlar, kronik rahatsızlıklardan daha fazla etkilenmelerine rağmen sağlık hizmetlerini (örneğin tarama programları gibi), nüfusun geri kalanından daha az kullanmaktadırlar. Hastaların kendilerinden elde edilen pratik deneyimler, sorunu değerlendirmek ve tanımlamak için ortaya çıkarılan yaklaşımlara şimdiye kadar nadiren dahil edilmiştir; ve kronik hastalıklardan etkilenen kadınların kendileri, çözüm geliştirme konusunda pratikte neredeyse hiçbir rol almamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, İsviçre’de yaşayan, kronik hastalıkları olan kadınların İsviçre sağlık sistemini nasıl yaşadıklarını ve sistemi nasıl kavradıklarını, yorumladıklarını ve kullandıklarını göstermektir. Böylelikle, etkilenen hastaların katılımıyla, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine yönelik bir dizi öneri oluşturulacaktır.

 

Çalışma ekibi

MIWOCA çalışması, Bern Üniversitesi tarafından koordine edilen disiplinlerarası bir çalışmadır (ISPM, Prof. Dr. Thomas Abel; Dr. Romaine Farquet). Bu çalışma, Cenevre (Prof. Dr. Sandro Cattacin), Tübingen (Dr. Annika Frahsa) ve İstanbul’daki (Prof. Dr. Sibel Sakarya) üniversitelerden uzmanların işbirliği ile yürütülmektedir. Bu uzmanlar, projenin farklı modüllerini tasarlayan ve uygulayan “çekirdek” ekibini oluşturmaktadır. Göçmen nüfus için sosyal hizmetler ve sağlık hizmeti veren akademi dışı kurumlar da bu çekirdek gruba danışman olarak hizmet vermektedir. Uluslararası bir araştırma kurulu da projenin bilimsel yönleri hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. MIWOCA ekibinde ayrıca iki doktora öğrencisi (Luna de Araujo ve Tevfik Bayram), bir bilimsel çalışmacı (Leonie Mugglin) ve bir araştırma görevlisi (Sophie Meyer) yer almaktadır.

 

Türkçe görüşmeler

Çalışmanın bu bölümü tamamlanmıştır. Katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.