Kronik bir hastalıkla yaşayan kadınların deneyimlerinden yararlanmak ve sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek

 

 

Gerekçe

İsviçre iyi bir sağlık sistemine sahiptir. Ancak yine de bazı grupların sağlık hizmetlerine ulaşımı sınırlıdır. Örneğin göçmen kadınlar, kronik hastalıklardan daha fazla etkilenmelerine rağmen, sağlık hizmetlerini (örneğin tarama programlarını) toplumdaki diğer kişilerden daha az kullanmaktadırlar. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalarda hastaların deneyimlerinden nadiren faydalanılmış ve çözümlerin üretilmesinde hastaların kendileri neredeyse hiç rol almamışlardır.

 

Bu çalışmada ne yapılacak?

Bu çalışma kronik hastalığı olan kadınların sağlık sistemi ile ilgili deneyimleri konusunda bilgi toplamakta ve analiz etmektedir. Bunun için Türkiye, Almanya, Portekiz ve ayrıca İsviçre‘den kadınlarla görüşmeler yapılacaktır. Görüşme yaklaşık 90 dakika sürecektir. Görüşme yapılacak yeri ve zamanı katılacak olan kadınlar kendileri seçeceklerdir. Araştırma gerekçesi ile görüşmeler kayda alınacak;  isimler ve kişisel bilgiler kayıtlardan silinecektir.  Görüşmeler kadın bir araştırmacı tarafından Türkçe yapılacaktır.

Türkçe görüşmeleri Prof. Dr. Sibel Sakarya yapacaktır. Prof .Sakarya İsviçre Proje Ekibinin liderlerindendir ve İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Halk Sağlığı Profesörüdür.

 

Neden bu çalışma?

Araştırmanın amacı kronik hastalığı olan kadınların İsviçre sağlık hizmetlerini nasıl deneyimlediklerini, anladıklarını, yorumladıklarını ve kullandıklarını göstermektedir.  Araştırmadan elde edilen bilgiler ışığında ve hastaların yardımı ile sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek için yeni yaklaşımlar geliştirilecektir.